EKS-port 100 octane (I love my car)


Eli (MC Else) kocha samochody. Raz na dwa tygodnie kupuje magazyn samochodowy aby przeczytać o nowościach na rynku motoryzacyjnym. Jej zamiłowanie do czterokołowych maszyn spowodowało, że nagraliśmy jako EKS-port album pt. 7788 kmh, który jak już wiecie jest dostępny do słuchania na platformach stream-owych i pobrania w formie elektronicznej na całym świecie od 6 marca 2013 roku. Utwór pt. 100 octane (I love my car) mówi o miłości do samochodu, który Eli uwielbia prowadzić, dbać o niego i czerpać przyjemność z jazdy. W początkowej fazie chcialiśmy stworzyć klip ale w natłoku różnych obowiązków nie udało się nam wygospodarować czasu. Czerpać możecie podwójną przyjemność, prowadząć samochód sluchając jednocześnie EKS-port 100 octane (I love my car).

https://soundcloud.com/eksport/100-octane-i-love-my-car

 Eli (MC Else) loves cars. Once every two weeks she buys a car magazine to read about the news on the automotive market. Her passion for four-wheeled machines meant that we recorded as EKS-port album called 7788 kmh, which as you know is available to listen to the stream platforms and download in electronic form all over the world from 6th of March 2013. The song 100 octane (I love my car) speaks about love for the car that Eli loves to drive, take care of it. In the beggining, we wanted to create a video but the sheer volume of different responsibilities we failed to economize time. You can enjoy the double pleasure, driving while listening to EKS-port 100 octane (I love my car).

Komentarze

Popularne posty